Klub dobio svoje internet stranice

Nakon sportskih uspjeha nižu se i organizacijski.
Klub je dobio svoje internet stranice.
Prvo je registrirana domena, zatim su kreirani e-mailovi, a sada su osvanule i internet stranice.

Dajte nam malo vremena da ih posložimo.